Przejdź do treści

Informacje o rekrutacji

Dziewczęta pragnące zamieszkać w naszej Bursie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy, (z podpisami rodziców/opiekunów),
  • życiorys,
  • podanie o przyjęcie do placówki,( z podpisami rodziców/opiekunów)
  • opinia wychowawcy klasy,
  • zdjęcie legitymacyjne.

Jeżeli osoba ubiegająca się o miejsce zostanie przyjęta – rodzice zobowiązani są do podpisania Regulaminu Bursy i oświadczeń związanych z pobytem córki na terenie placówki.

>> Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pytania dotyczące możliwości zamieszkania dziewcząt w Bursie można kierować telefonicznie:

   +48 516 306 691   lub   +48 695 637 473

Opłata za pobyt w Bursie (w tym wyżywienie) w roku szkolnym 2024/2025 wyniesie miesięcznie 550 zł.